ÇOĞUL MEDYA

İstanbul’un çoğulluğunun hem en görünür hem de en kalıcı ürünleri olarak farklı türde medya organları ve kanalları İstanbul medya dünyasını zenginleştirir. Proje kapsamında 23 Şubat – 18 Mart tarihleri arasında sergilenen ve bu sitede sanal/dijital versiyonu görülebilecek olan Çoğul İstanbul Medyası sergisi; dergi, gazete, bülten gibi süreli yayınlarla, yani basın ile sınırlıydı. Ortak birikim ürünü olarak düşünülen Çoğul Medya Ansiklopedisi de şimdilik basınla, yani süreli yayınlarla sınırlı olmakla birlikte, zamanla bunun ötesine geçerek, yayınevleri, kitabevleri, radyo-televizyonlar ve özellikle son zamanların en yaygın ve etkili medya organlarını barındıran interneti de (site, blog, vs.) kapsayacaktır. Bu genişlemeye paralel olarak, ansiklopedinin kapsamı da daha geniş tutulacak ve başlangıcından, yani Osmanlı’da ilk basın organı olarak 18. yüzyıl sonunda İstanbul’da yayınlanmaya başlayan Fransızca gazetelerden bugüne, tüm medya organları ansiklopedide yer alacaktır.